Juridik

Förmedlarbolagets fullständiga namn är Advise Risk & Försäkring Berg AB, 556586-2603, Kanalgatan 3, 211 40 Malmö, telefon 040-664 43 30, fax 040-611 22 28, webbplats är www.advise.nu, e-post förnamn@advise.nu.

Med förmedlare avses fysisk person anställd hos Advise Risk & Försäkring och som innehar tillstånd att förmedla försäkring. 

För att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare skall tillstånd finnas hos Finansinspektionen och Bolagsverket. Vi ägs inte av eller har något intresse i något försäkringsbolag. 

Verksamheten är reglerad i, Lag om försäkringsförmedling (2005:405), Förordning om försäkringsförmedling (2005:411), Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11), Föreskrifter och allmänna råd angående god försäkringsförmedlarsed (1995:52).

Advise Risk & Försäkring
Box 30, 201 20 Malmö
Telefon: 040-664 43 30
E-post: kontakt@advise.nu

Externa länkar

SFM
Insuresec
Svensk Vindenergi