Riskhantering

Har du kontroll på företagets risker?

Både privat och inom företagets verksamhet vill vi känna oss trygga. En del av tryggheten ligger i att hantera och ha kontroll på företagets risker inom olika områden. Riskhantering är en systematisk metodik med syfte att skapa insikt om de risker som en verksamhet är utsatt för och hur de ska kontrolleras.

Det går – och det lönar sig – att gardera sig mot risker på förhand. Både försäkringspremier, egna självrisker och effekten av inträffade skador kan kraftigt begränsas med ett aktivt skadeförebyggande arbete och med en kontinuerlig riskhantering.

Har ni behov av råd eller en genomgång av er säkerhet kring brand och inbrottsskydd, avbrottsanalyser, avtalsrisker eller råd vid om-, och tillbyggnad - kontakta oss gärna.

Advise Risk & Försäkring
Box 30, 201 20 Malmö
Besöksadress:
WTC Skeppsgatan 19, Malmö
Telefon: 040-664 43 30
E-post: kontakt@advise.nu

Externa länkar

SFM
Insuresec
Svensk Vindenergi