Skadeanmälan sakskador

MOTORFORDONSFÖRSÄKRING
Kontakta försäkringsbolaget direkt via webben eller telefon. De flesta skador handläggs direkt.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING
Kontakta oss via skador@advise.nu eller 040-664 43 30

SJUKVÅRD
Har du sjukvårdsförsäkring via Euro Accident?
Du hittar alla information hur du bokar vård via denna länk: boka vård

Advise Risk & Försäkring
Box 30, 201 20 Malmö
Besöksadress:
WTC Skeppsgatan 19, Malmö
Telefon: 040-664 43 30
E-post: kontakt@advise.nu

Externa länkar

SFM
Insuresec
Svensk Vindenergi