Skadeanmälan vindkraft

Försäkring Moderna Försäkringar
Telefon: 0200-21 21 20 dygnet runt
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 

Skadeblanketter och övriga dokument menyn till höger. Saknar du något så ber vi dig kontakta oss.

Försäkring hos annat försäkringsbolag  

Kontakta Advise Risk & Försäkring, 040-664 43 30 eller e-post vind@advise.nu

Advise Risk & Försäkring
Box 30, 201 20 Malmö
Besöksadress:
WTC Skeppsgatan 19, Malmö
Telefon: 040-664 43 30
E-post: kontakt@advise.nu

Externa länkar

SFM
Insuresec
Svensk Vindenergi